Acasă Economie Termen de plată

Termen de plată

196
0
Reclama

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că până pe 25 septembrie trebuie depuse următoarele declaraţii:

  • Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2009, formular 100.
  • Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale aferente lunii august 2009, formular 102.
  • Declaraţie privind accizele, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii august 2009, formular 103.
  • Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2009, formular 300.
  • Decontul special de taxa pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării,care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, formular 301.
  • Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2009, formular 224.

În cazul nerespectării prevederilor de declarare a obligaţiilor fiscale sancţiunile aplicabile conform prevederilor OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, sunt: amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoane juridice.

Reclama

Termenul de plată al obligaţiilor fiscale cuprinse în declaraţiile menţionate este acelaşi cu termenul de depunere a declaraţiilor.

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată se datorează majorări de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Lasă un răspuns