Acasă Economie Termen limită pentru depunerea Declaraţiei recapitulative

Termen limită pentru depunerea Declaraţiei recapitulative

200
0
Reclama

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că, 26 octombrie a.c. este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, formular 390 VIES.

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri se completează şi se depune, în format electronic, la organele fiscale competente de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 şi 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au efectuat livrări şi/sau achiziţii intracomunitare de bunuri, precum şi livrări şi achiziţii de bunuri în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului.

Reclama

Pentru completarea declaraţiei recapitulative, contribuabilii vor avea în vedere următoarele:

a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizează operaţiuni intracomunitare;

b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor străini înscrişi în declaraţia recapitulativă;

c) corelarea totalului sumelor aferente livrărilor/achiziţiilor intracomunitare din declaraţia recapitulativă cu cele înscrise în rândurile corespunzătoare din Decontul de TVA sau Decontul special de TVA, după caz

d) îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei recapitulative prin încrucişarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care au declarat livrări/achiziţii intracomunitare de bunuri în deconturile de TVA şi în deconturile speciale de TVA depuse.

Nedepunerea sau depunerea de astfel de declaraţii cu sume incorecte ori incomplete se sancţionează cu amendă de 2% din suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferenţele nedeclarate rezultate ca urmare a declaraţiilor incorecte ori incomplete. Amenda se reduce cu 50% în situaţia în care persoana impozabilă corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative.

Sancţiunile se aplică tuturor faptelor constatate după data de 1 mai 2009.
Sancţiunea referitoare la depunerea de declaraţii recapitulative cu sume incorecte ori incomplete priveşte numai cazurile de declaraţii rectificative cu sume suplimentare, nu şi dacă corectarea constă în diminuarea sumelor declarate iniţial.
De asemenea, pentru faptele prezentate mai sus se poate aplica drept sancţiune, avertismentul, conform art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.
Nu se sancţionează contravenţional conform art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, persoanele care corectează declaraţiile recapitulative cu termene de depunere anterioare datei de 1 mai 2009 iar declaraţiile rectificative au fost depuse până la data de 1 iunie 2009.

Nu se sancţionează contravenţional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Lasă un răspuns