Tinerii se pot înscrie la instituţiile MAI şi MAPN

Filed under Invatamant

În ciuda faptului că Ministerul de Interne vrea să disponibilizeze dintre poliţişti, şcolile de profile au scos pentru anul viitor şcolar multe locuri la concurs. Astfel că pentru sesiunea 2010, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza ” Bucureşti-Facultatea de Poliţie, specializarea“ordine şi siguranţă publică”- forma de învăţământ de zi vor fi scoase la concurs 200 locuri iar pentru specializarea “drept” – 50 locuri. La Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpinase aşteaptă 650 de elevi iar la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca 150 locuri. Pentru cei acre vor opta pentru o carieră în armată sunt scoase al concurs la Academia Tehnică Militară, Facultatea de “Sisteme Electronice şi Informatice Militare”, specialitatea militară “Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională”: 18 locuri, la Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu la Facultatea de “Ştiinţe militare şi informaţii un singur loc iar la Facultatea de “Ştiinţe administrative” încă un loc. La concursul de admitere în instituţiile Ministerului Apărării Naţionale, candidaţii vor susţine o probă de concurs eliminatorie, de limba engleză, iar nota obţinută se ia în considerare la calcularea mediei de admitere, cu ponderea stabilita de fiecare instituţie de învăţământ. La aceste instituţii se concurează pe numărul total de locuri aprobat pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor la fiecare facultate, respectiv domeniul de studii, iar ocuparea acestora se face în ordine descrescătoare a mediilor de admitere obţinute, candidaţii putând alege specializarea şi ulterior beneficiarul pentru care se pregătesc. Repartizarea candidaţilor admişi pe beneficiari se realizează ulterior, pe baza mediilor de admitere şi a opţiunilor individuale. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora. Cererile de înscriere la concursul de admitere în învăţământul superior vor fi primite până la data de 03.06.2011 , iar pentru şcolile postliceale de poliţie până la data de 01.07.2011. Pentru locurile scoase la concurs la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca precum şi pentru cele scoase la concurs în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor precizate mai sus, se recrutează bărbaţi şi femei, indiferent de specializări.

Lasă un răspuns