Acasă Economie Un nou decont TVA

Un nou decont TVA

243
0
Reclama

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea îi anunţă pe contribuabili că începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011 se utilizează un nou decont de taxă pe valoarea adăugată. Formularul „Decont de taxa pe valoarea adăugata” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care conduc evidenţa contabilă, potrivit legii, pentru operaţiunile realizate pe baza de contract de asociere în participaţiune declară inclusiv datele şi informaţiile privind taxa pe valoarea adăugata rezultate din astfel de operaţiuni. Decontul TVA se poate depune la finanţe lunar, trimestrial, semestrial, anual sau pînă la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiaşi trimestru calendaristic. „Contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, definiţi conform reglementarilor în vigoare, precum şi sediile secundare ale acestora au obligaţia depunerii formularului prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional. Formularele se depun în format hârtie, semnat şi stampilat conform legii, la organul fiscal competent”, se arată în comunicatul finanţelor.

Reclama

Lasă un răspuns