Acasă Economie Un nou model de formular la Finante – comunicat de presa

Un nou model de formular la Finante – comunicat de presa

117
0
Reclama

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 53/2012 a fost aprobat un nou model şi conţinut al formularului 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 aliniat 7 din Codul Fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153”

Formularul 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 aliniat 7 din Codul Fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. 1, sau după caz plafonul determinat conform aliniatului 5 din Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent şi nici plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Reclama

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:

– un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea în scopuri de TVA.

Până la comunicarea deciziei de anulare, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, inclusiv depunerea ultimului decont de TVA până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare.

Compartiment de presă/ relaţii publice al DGFP Vrancea.

Articolul precedentMagistratii dau concurs de promovare in martie
Articolul următorDrumuri blocate si troieni cit masinile
Ziar online de stiri si informatii din Vrancea

Lasă un răspuns