Veniturile din inchirieri trebuie declarate la finante

Filed under Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte  contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din închirierea bunurilor din patrimoniul personal, că începând cu 1 ianuarie 2014, contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se datorează indiferent dacă persoana fizică mai obţine şi alte venituri (salarii, pensie indemnizaţie şomaj, venituri din activităţi agricole, venituri din profesii libere, venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, etc.) sau acesta este singurul venit.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este:

1. diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

2. diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Precizări suplimentare privind veniturile din  cedarea folosinţei bunurilor (închiriere), cu excepţia veniturilor din arendă pot fi obţinute prin consultarea materialului elaborat de biroul servicii pentru contribuabili .

Biroul de presa

Lasă un răspuns